KULLANICI SÖZLEŞMESİ
 
Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 
www.gallerymak.com internet sitesine (bundan sonra “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır) girilmesi, İNTERNET SİTESİ’nin ya da İNTERNET SİTESİ’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan  Mehmet Ak Gallerymak Sanat Eserleri İç Dış Ticaret (GALLERYMAK) sorumlu değildir. GALLERYMAK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 
GALLERYMAK işbu İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİ uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, İNTERNET SİTESİ’sini kullanma koşulları ile İNTERNET SİTESİ’nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, İNTERNET SİTESİ’sini yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler İNTERNET SİTESİ’nde yayım anında yürürlüğe girer. İNTERNET SİTESİ’nin kullanımı ya da İNTERNET SİTESİ’sine giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 
1. Kullanım ve Gizlilik Kuralları
 
GALLERYMAK'ın, kullanıcı tarafından İNTERNET SİTESİ’ne ya da mobil uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe GALLERYMAK’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 
2. İçerik Kullanımı
 
GALLERYMAK, bu İNTERNET SİTESİ’nin genel görünüm ve dizaynı ile İNTERNET SİTESİ’ndeki tüm bilgi, resim, GALLERYMAK markası ve diğer markalar, www.gallerymak.com alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İNTERNET SİTESİ’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İNTERNET SİTESİ’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GALLERYMAK’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
 
3. Sorumluluklar
 
3.a. İNTERNET SİTESİ’ni ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam ve benzeri konularda iş ortaklarımız ile paylaşılabilir. 
 
3.b. Kullanıcı, İNTERNET SİTESİ’nin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile GALLERYMAK’ın İNTERNET SİTESİ üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
 
3.c. GALLERYMAK ve İNTERNET SİTESİ ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kullanıcıların sorumluluğundadır. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden GALLERYMAK sorumlu tutulamaz.
 
3.d. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin İNTERNET SİTESİ’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz / kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 
3.e. Bu İNTERNET SİTESİ, GALLERYMAK’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir. GALLERYMAK, bu internet sitelerinin içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 
3.f. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. İNTERNET SİTESİ yönetimi ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı GALLERYMAK’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 
3.g. GALLERYMAK’ın, kullanıcı tarafından İNTERNET SİTESİ’ne kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe GALLERYMAK’ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 
3.h. İNTERNET SİTE’si, hizmetler, GALLERYMAK içeriği ve üyelik içeriği, herhangi bir garanti, ne bir açıklama ne de ima olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, GALLERYMAK herhangi bir ticari garantiyi, belirli bir amaca veya ihlale uygunluğu, süreçten veya ticari kullanım sırasında ortaya çıkan herhangi bir garantiyi açıkça reddeder. GALLERYMAK; İNTERNET SİTESİ’nin, hizmetlerin, GALLERYMAK içeriğinin veya üyelik içeriğinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına veya kesintisiz, güvenli veya hatasız esaslarda olacağına dair hiç bir garanti vermez.  GALLERYMAK herhangi bir işin kalitesi, hizmetler, içerik ya da siteden elde edilen ya da sipariş edilen ürünler veya hizmetler ya da doğruluk, dakiklik, dürüstlük, eksiksizlik veya site veya hizmetlerden sağlanan herhangi bir içeriğin sorumluluğu ile ilgili hiç bir garanti vermez. GALLERYMAK'dan ya da İNTERNET SİTESİ ya da hizmetlerden sağlanan burada açıkça yapılan gerek yazılı gerekse sözlü tavsiye ya da bilgi herhangi bir garanti oluşturmaz. Diğer üyelerle ya da İNTERNET SİTESİ veya hizmetlerin kullanıcılarıyla ve site ya da hizmetleri kullanmanız sonucunda iletişime veya etkileşime geçtiğiniz diğer kişilerle olan tüm iletişiminiz ve etkileşiminiz yanlızca sizin sorumluluğunuzdadır. şunu anlamalısınız ki, bu şartlarda açıkça belirtilenler dışında GALLERYMAK üyelerin ya da İNTERNET SİTESİ’nin veya hizmetlerin diğer kullanıcılarının geçmişinde görüntüleme ya da soruşturma yapmaz, ne de GALLERYMAK herhangi bir üyenin ya da İNTERNET SİTESİ veya hizmet kullanıcısının beyanını doğrulama girişiminde bulunmaz. GALLERYMAK, İNTERNET SİTESİ veya hizmet kullanıcılarının davranışlarına ilişkin hiçbir beyan ya da garanti vermez. İNTERNET SİTESİ ya da hizmetlerin kullanıcıları veya diğer üyeler ve İNTERNET İSTESİ ya da hizmetleri kullanmanız sonucu iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer insanlarla, özellikle çevirim dışı veya kişisel olarak görüşmeye karar verdiğiniz insanlarla ilgili muhtemel önlemleri almayı Kullanıcı olarak kabul edersiniz.
 
3.ı. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GALLERYMAK'ın kendisine ait gizli / özel / ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple GALLERYMAK’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
Kullanıcı'ların GALLERYMAK tarafından sunulan hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GALLERYMAK’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
 
GALLERYMAK, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve / veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve / veya idari / adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
 
4. Hizmet Sürekliliği
 
4.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı İNTERNET SİTESİ’ne giriş yaptığı ve / veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. GALLERYMAK, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve / veya, İNTERNET SİTESİ içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, GALLERYMAK’ın uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
4.1.1 Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, İNTERNET SİTESİ'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
4.1.2 Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
4.1.3 Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.
İNTERNET SİTESİ’ne giriş yapan ve / veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.
 
4.2. GALLERYMAK, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. GALLERYMAK'ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. 
 
4.3. GALLERYMAK, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında İNTERNET SİTESİ’nde yayınlanacaktır. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, İNTERNET SİTESİ’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İNTERNET SİTESİ’nin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri İNTERNET SİTESİ’ne göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın GALLERYMAK tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
 
5. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GALLERYMAK işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından GALLERYMAK’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, grev, isyan, savaş, siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyileştirmesi veya güncelleştirilmesi çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla GALLERYMAK’in kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.