Sanata Dair Söylenmiş Ünlü Özlü Sözler

“Pablo Picasso, bir sergisi sırasında kendisine; “Bu resmi (Guernica) siz mi yaptınız?” diye soran bir Alman Generaline, “Hayır, siz yaptınız!” cevabını vermiştir.” 
- Slavoj Zizek
 
“Bir keresinde Picasso’ya, eserlerinin ne anlam ifade ettiği sorulmuştu. “Kuşların ne cıvıldadığını anlıyor musun? Hayır. Ama yine de dinliyorsun.” cevabını vermiştir. Bazen sanatta önemli olan sadece bakmaktır.”
- Marina Abramovic
 
“Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir.”
- Aristotle
 
“Sanat var olmasaydı, gerçeğin kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı.”
- George Bernard Shaw
 
“Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.”
- George Bernard Shaw
 
“Resim, kelimeleri olmayan bir şiirdir.”
- Horace
 
“Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir.”
- Pablo Picasso
 
“Resim yapmak, günlük tutmanın bir diğer yoludur.”
- Pablo Picasso
 
“Rafael gibi resim yapabilmek 4 senemi aldı, ama bir çocuk gibi resim yapabilmek ise bütün ömrümü.
- Pablo Picasso
 
“Sizce ressam nedir? Çevresinde gelişen kalp kırıcı veya huzur verici hadiselerin farkına varıp, kendisine şekil veren politik bir kişiliktir. Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, bir savaş aracıdır.” 
- Pablo Picasso
 
“Resim yapmak, görme özürlü insanın uzmanlığıdır. O, gördüklerini değil; hissettiklerini ve yaşadıklarını resmeder.”
- Pablo Picasso
 
“Kuralları bir profesyonel gibi öğrenin ki onları bir sanatçı gibi delebilesiniz
- Pablo Picasso
 
“Kişi, resime, hayata yaklaştığı gibi yaklaşmalıdır, direkt olarak.”
- Pablo Picasso
 
“Heykele benzetmek, ressamın bir resim için yapabileceği en yorumdur.”
- Pablo Picasso
 
“Hayal ettiğiniz her şey gerçektir.”
- Pablo Picasso
 
“Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.”
- Pablo Picasso
 
“Vahşi bir at çizdiğimde, atı göremeyebilirsiniz… Ama vahşiliği kesinlikle görürsünüz!”
- Pablo Picasso
 
“Dünya bir anlam ifade etmiyor, o zaman neden anlam ifade eden resimler yapayım?”
- Pablo Picasso
 
“Biz sanatçılar yıkılmayız ve sanatımızı icra etmek için herşeye gücümüz yeter; bir hapishanede, hatta bir toplama kampında, hücremin tozlu zeminine ıslak dilimle resim yapmak zorunda kalsam bile.” 
- Pablo Picasso
 
“Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.”
- Pablo Picasso
 
“Resim yapabilmek için gözlerinizi kapatmalı ve şarkı söylemelisiniz.”
- Pablo Picasso
 
“Bana bir müze verin, içini doldurayım.”
- Pablo Picasso
 
“Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin. Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım.”
- Pablo Picasso
 
“Tanrının diğer sanatçılardan farkı yoktur. Zürafayı yaratmıştır, keza fili ve kediyi. Gerçek bir stili yoktur, sürekli yeni şeyler denemektedir.”
- Pablo Picasso
 
“Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım.”
- Pablo Picasso
 
“İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar ise çalar.”
- Pablo Picasso
 
“Yeni şeyler yaratmak için öncelikle birşeyleri yıkmalısınız.”
- Pablo Picasso
 
“Soyut sanat diye birşey yoktur. Her zaman bilinen birşeyle başlamak zorundasınız. Sonradan gerçekliğin tüm izlerini silebilirsiniz.”
- Pablo Picasso
 
“Sanat, gereksiz şeylerin ayıklanmasıdır.”
- Pablo Picasso
 
“Başkalarını taklit etmek gereklidir, ancak kendini taklit etmek hastalıklı bir davranıştır.”
- Pablo Picasso
 
“Ben aramam, bulurum.”
- Pablo Picasso
 
“Yan yana boyanan iki renk, neden şarkı söyler? Birisi bunu gerçekten açıklayabilir mi? Hayır. Tıpkı kimsenin resim yapmayı asla öğrenemeyeceği gibi.”
- Pablo Picasso
 
“Resim, evleri dekore etmek için yapılmaz. Resim, düşmana karşı savunma veya saldırı amacıyla kullanılacak bir silahtır.”
- Pablo Picasso
 
“Herkes resmi anlamak istiyor. Neden kuşların ötüşünü anlamağa çalışmıyorlar? Gece, çiçek, kişiyi çevreleyen her şey neden anlaşılmağa çalışılmadan sevilir? Ama resme gelince anlamak istiyorlar. Sanatçının gerektiği için çalıştığını anlasınlar özellikle. Açıklamak gereğini duymadığımız ama bizi büyüleyen doğadaki bir çok şeye verilen önemden çok bir önem verilmemesi gerekir sanatçıya, çünkü o da dünyanın en küçük üyelerinden biridir. Bir tabloyu açıklamaya çalışanlar çok zaman yanlış yola saparlar. Bir süre önce Gertrude Stein neşe içinde tablomun neyi göstermek istediğini anladığını söylemişti. Stein’a göre tabloda üç müzisyen varmış. Oysa bir natürmort idi!”
- Pablo Picasso
 
“Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.”
- Pablo Picasso
 
“Bir sanat eserini yaratmak için tüm kuralları görmezden gelmeli ve unutmalıdır.”
- Pablo Picasso
 
"Müzik kulak için neyse, renk göz için odur." 
- Louis Comfort Tiffany
 
“Bir göz görür, diğeri sezer.”
- Paul Klee
 
“Sanat görüneni yansıtmaz; görünür kılar.”
- Paul Klee
 
“Hakkında söyleyecek kelime bulamadığım, başka hiçbir şekilde ifade edemeyeceğim şeyleri, renkler ve şekiller ile ifade edebileceğimi farkettim.”
- Georgia O'Keeffe
 
“Bana göre bir sanat eseri, müze duvarında öylece asılı durmanın dışında politik, erotik ve mistik bir anlam taşımalıdır.”
- Georgia O'Keeffe
 
“Sanat, aynı anda kendimizi keşfetmemizi ve kendimizi kaybetmemizi sağlar.”
- Thomas Merton
 
“Resim üzerinde değişiklikler yapmak, imgeleri yoketmek gibi konulara dair korkularım yoktur, çünkü resmin kendine ait bir yaşamı vardır.”
- Jackson Pollock
 
“Soyut resim, soyuttur. Sizi yüzleştirir. Seneler önce bir eleştirmen, resimlerimin başının ve sonunun belli olmadığını belirtmişti. Bunu bir övgü olarak söylememiş olsa da aslında övgüydü.”
- Jackson Pollock
 
“Sanatçı dediğim zaman birşeyler üretenleri kastediyorum… bazısı bir fırçayla - bazısı bir kürekle - bazısı bir kalemle.”
- Jackson Pollock
 
“Bilinmediği zaman resim pek güç bir şey değildir. Ama bilinince… o zaman çok zor bir şeydir!”
- Edgar Degas
 
“Resim yaparken, yanlışların aracılığıyla doğruları göstermelisiniz.”
- Edgar Degas
 
“Sanat sizin gördüğünüz değil, başkalarının görmesini sağladığınız şeydir.”
- Edgar Degas
 
“Resim yapmayı bilmiyorsanız, resim yapmak sizin için çok kolaydır. Biliyorsanız çok zor.”
- Edgar Degas
 
“25 yaşındayken herkesi yeteneği vardır. Zor olan 50 yaşındayken de bu yeteneğe sahip olmaktır.
- Edgar Degas
 
“Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.”
- Edgar Degas
 
“Sanatta hiçbir şey, hatta hareket bile tesadüf değildir.”
- Edgar Degas
 
“Sanatı düşündüğüm zaman aklıma güzellik gelir. Güzellik hayatın gizemidir. Güzellik gözde değil, zihindedir. Zihnimiz mükemmelliğin farkındadır.”
- Agnes Martin
 
“Her resim, kutsal bir limana yapılan yolculuktur.”
- Giotto di Bondone
 
“Sanat eleştirisi yaparken, resmimi alıp tanrı tarafından yaratılmış ağaç veya çiçek gibi bir objenin yanına koyarım. Eğer uyuşmazsa, sanat değildir.”
- Paul Cezanne
 
“Doğayı resmetmek objeleri kopyalamak değildir; birisinin sezgilerini gerçekleştirmektir.”
- Paul Cezanne
 
“Resim yapmak çok zor - her seferinde “tamam, oldu” diye düşünüyorsunuz ama aslında olmuyor.”
- Paul Cezanne
 
“Sanat, el işçiliği değildir; sanatçının tecrübe ettiği duyguların aktırımıdır.”
- Lev Tolstoy
 
“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.”
- Lev Tolstoy
 
“Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.”
- Lev Tolstoy
 
“Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.”
- Lev Tolstoy
 
“Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir.”
- Lev Tolstoy
 
“Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.”
- Lev Tolstoy
 
“Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu.” 
- Lev Tolstoy
 
“Her sanatçı başlangıçta amatördü.”
- Ralph Waldo Emerson
 
“Resimlerle dolu bir oda, düşüncelerle dolu bir odadır.”
- Joshua Reynolds
 
“Güzel sanatlara olan ilgim arttı  - gördükçe, daha çok görmek istedim.”
- J. Paul Getty
 
“Korkarım ki bir şeye yeteri kadar uzun bakarsan, bütün anlamını yitirir.”
- Andy Warhol
 
“10-15 kişiye tavsiyelerini sordum. Sonunda bir bayan doğru soruyu sordu, “Evet, en çok neyi seviyorsun?”. İşte bu şekilde para resmetmeye başladım.”
- Andy Warhol
 
“Sanat üretimi, özgürlüğün çığlığıdır.”
- Christo
 
“Resim, kişiliğimin sonsuz süren bir dakikasıdır.”
- Salvador Dali
 
“İnsanlar gizemi sever, benim resimlerimi de bu yüzden seviyorlar.”
- Salvador Dalí
 
“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.”
- Salvador Dali
 
“Bir sürrealist ile aramdaki tek fark benim sürrealist olmamdır.”
- Salvador Dali
 
“Uyuşturucu kullanmıyorum, ben kendim uyuşturucuyum.”
- Salvador Dali
 
“Efendim iyi ressam olmak çok kolaydır. Sadece iki şartı vardır. Birincisi İspanyol olmanız gerekir. İkincisi adınızın Salvador Dali olması gerekir.”
- Salvador Dali
 
“Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.”
- Salvador Dali
 
“Ben uyuşturucuyum; beni kullanın, sanrıya sebep olurum.”
- Salvador Dali
 
“Bazı günler aşırı dozda tatminden geberip gideceğimi düşünüyorum.”
- Salvador Dali
 
“Sürrealizm yıkıcıdır, ancak tek yaptığı, vizyonumuzu sınırlayan prangalardan kurtulmamızı sağlamaktır.”
- Salvador Dali
 
“Kişiye benzemesi için portre yapmam, kişi resmettiğim portreye dönüşsün diye yaparım.”
- Salvador Dali
 
“Çılgın olun.”
- Salvador Dali
 
“Birisi idealini resmettiği zaman, başkasının hayal gücünü sınırlandırmak zorunda değildir.”
- Ellen Key
 
“Dünya daha korkunç bir hale geldikçe, sanat daha soyut hale geliyor.”
- Ellen Key
 
“Sanat, özgürlüğün kızıdır.”
- Friedrich Schiller
 
“Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.”
- Friedrich Schiller
 
“Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.”
- Friedrich Schiller
 
“Sanat; iyiyi, özgür olarak yaratan insanı, mükemmelliğe ulaştırma yoludur.”
- Friedrich Schiller
 
“İnsanın kalbinin karanlığına ışık tutmak – işte sanatçının görevi budur.”
- Robert Schumann
 
“Sanatçının yegane tasası mükemmeliyeti yakalamak olmalıdır; başkasının değil, kendi mükemmeliyetini.”
- J. D. Salinger
 
“Sanat; bir şey değildir, bir yoldur.”
- Elbert Hubbard
 
“Doğanın bittiği yerde enfes sanat başlar.”
- Marc Chagall
 
“Ruh özgürleştikçe, resim soyutlaşır.”
- Marc Chagall
 
“Güzel sanat; kişinin elinin, aklının ve kalbinin birlikte hareket ettiği şeydir.”
- John Ruskin
 
“Hayal gücümü özgürce çizebilecek kadar sanatçıyım.”
- Albert Einstein
 
“Kurallar ve modeler, dahiliği ve sanatı yok eder.”
- William Hazlitt
 
“Bütün yalanlar içinde, sanat en az gerçekdışı olandır.”
- Gustave Flaubert
 
“Fırçam ile vaaz edeceğim.”
- Henry Ossawa Tanner
 
“Sanat serine prens muamelesi yapın. Bırakın önce o konuşsun.”
- Arthur Schopenhauer
 
“Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.”
- Arthur Schopenhauer
 
“Bir sanat eserinde sanatsal çıkarımlara bakarsınız, bu durumda kül tablası kusursuzdur. Kül tablası hem yaşamı hem ölümü barındırır.”
- Damien Hirst
 
“Sanırım resimden her zaman korktum, gerçekten. En başından beri. Tüm resimlerim, ressamdan bağımsızdır. Tıpkı mekanik resim gibi.”
- Damien Hirst
 
“Tek amacım sınırları keşfetmekti. Şu ana kadar bulamadım. Durdurulmak istedim ama kimse beni durdurmayacak.”
- Damien Hirst
 
“Sanat akımları, dünyanın nereye gittiğini görmek için borsalar veya meclis oturumlarımdan çok daha iyi bir barometredir.”
- Hendrik Willem Van Loon
 
“Rüyamda resim görüyorum ve daha sonra rüyamı resmediyorum.”
- Vincent Van Gogh
 
“Eğer içinizden bir ses resim yapamayacağını söylüyorsa, mutlaka resim yapın ve sesin kaybolduğunu göreceksiniz.”
- Vincent van Gogh
 
“Sadece resim yaparken yaşadığımı hissediyorum.”
- Vincent van Gogh
 
“Resimlerinin satmadığı gerçeğini değiştiremem. Ancak gün gelecek ve insanlar, resimlerimin, yapımında kullanılan boyalardan daha kıymetli olduğunu anlayacaklar.”
- Vincent van Gogh
 
“Ekonomik kazanım için yağmur ormanlarını yoketmek, yemek pişirmek için bir Rönesans resmini yakmaya benzer.”
- E. O. Wilson
 
“Birçok ressamın bu kadar uzun yaşamasının sebebi her resmin yeni bir macera olmasıdır. Gördüğünüz gibi, onlar yeni ve heyecanlı birşey için hep ileriye bakarlar. İşin sırrı asla geriye bakmamaktır.”
- Norman Rockwell
 
“Modern sanatı anlamak zor değildir. Eğer duvara asılıysa bir resimdir, eğer çevresinde dolaşabiliyorsanız bir heykeldir.”
- Tom Stoppard
 
“Resim hayatımı tamamladı.”
- Frida Kahlo
 
“Kendi gerçeğimin resmini yapıyorum. Tek bildiğim, ihtiyacım olduğu için resim yaptığımdır. Aklımdan geçenleri olduğu gibi tuvale aktarırım.”
- Frida Kahlo
 
“Çiçeklerin resmini yapıyorum, böylece ölmeyecekler.”
- Frida Kahlo
 
“Sürrealist olduğumu düşündüler ama değildim. Rüyaları asla resmetmedim. Resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi.”
- Frida Kahlo