Sedat Gökçe

Doğum Yılı :
Doğum Yeri : Kütahya
İkamet : Denizli
Eğitim :
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim–İş Eğitimi Anabilim Dalı (2008)
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı (2015)
HAKKINDA

Simav-Kütahya doğumludur. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora/sanatta yeterlik eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Programında sürdürmektedir. Sanatsal projelerini düş, rüya, bilinçaltı, yaşam ve ölüm imgeleri üzerine sürdürmektedir. Sanat alanında yurt içi ve dışı birçok karma sergiye katılmış, 2 adet kişisel sergi açmıştır. Sanat/tasarım alanında ödülleri bulunmakta ve çalışmalarına Denizli’de devam etmektedir.

ÖDÜLLER
2023 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 20. Şefik Bursalı Resim Yarışması Başarı Ödülü
2022 Bolu Abant İzzet Baysal 2.Resim Yarışması Mansiyon Ödülü
2022 Sıtkı Davut Koçman 1. Resim Yarışması Başarı Ödülü
2016 Saküder 11. Yıl Resim Yarışması Başarı Ödülü, Ankara
2016 Turgut Pura Resim Yarışması Mansiyon Ödülü, İzmir
2015 Ege Art Genç Sanat Yarışması (Resim) Başarı Ödülü, İzmir
2014 Geleneksel Bahattin Tatış Resim Yarışması Başarı Ödülü, İzmir
2012 Forum Çamlık Fotoğraf Maratonu Başarı Ödülü, Denizli

SANAT ANLAYIŞI
Günümüz estetik ve sanat anlayışı; eklentilerde, parodilerde, tezat şeylerin bir eserde bağlantısında, eski ve yeni olanın derlenmesi, çeşitlenmesinde, geleneğin tekrar ortaya çıkışında, metinler arası-görseller arası göndermelerde, biçimsel tekniklerin zenginliğinde aranması gereken olgudur.

 

Devamı...